Eyaletin önümüzdeki dört yıl için altyapıya ayırdığı rekor bütçe 107.1 milyar dolar! Bütçenin en büyük sahibi 72.2 milyar dolar ile Road & Rail projeleri; arkasından 10.7 milyar dolar ile hastane ve sağlık yapıları ve 7.7 milyar dolar ile eğitim yapıları inşaası geliyor.

Kaynak: NSW Infrastructure Statement